CentrumOczekujemy na wasze zdjęcia i opinie na temat miejsc w których spotyka się młodzież w tej dzielnicy. Podkreślimy które miejsca są  atrakcyjne lub nieatrakcyjne wg was