Kilka słów o projekcie

XXI Sejm Dzieci i Młodzieży

XIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Finał Sejmu Dzieci i Młodzieży kończy się zawsze 1 czerwca posiedzeniem w Sejmie.


Celem projektu edukacyjnego, a tym samy rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży, jest  zaangażowanie uczniów i uczennic w działania na rzecz swojej szkoły, swojego najbliższego otoczenia oraz zwiększenie wiedzy na temat dotyczący danej edycji Sejmu. W projekcie biorą udział dwuosobowe zespoły uczennic i uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zespoły mają do wykonania zadanie: zorganizowanie debaty we własnej szkole, a następnie przedstawienie i umieszczenie relacji z jej przebiegu i wyniku na platformie konkursowej. Celem debaty jest podjęcie w szkołach konkretnych działań i rozwiązań. Ponadto, debaty są zachętą do refleksji na tematy związane z kolejnym edycjami Sejmu.

 

Uczestnicy i uczestniczki zamieszczają relacje z przeprowadzonych debat. Najwyżej ocenione prace są podstawą do zakwalifikowania się na listy posłów i posłanek.

 

Przed posiedzeniem Sejmu w dniu 1 czerwca odbywa się spotkanie komisji sejmowej, która w trakcie obrad opracowuje projekt uchwały sejmowej dotyczący tematu bieżącej edycji. Nad projektem uchwały będą głosować wszyscy posłowie i posłanki Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca, na posiedzeniu w sali plenarnej Sejmu.

 

Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się raz do roku, 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie.

 

Autorzy: Michał Tragarz, Zbigniew Głąb, Weronika Paszewska