Wyniki naszych badań!

Nasze ankiety przeprowadziliśmy na 127 osobach!!